Dịch vụ của chúng tôi

Các đánh giá dựa trên nhu cầu của chuyên gia, toàn diện và khách quan của chúng tôi cung cấp cho khách hàng thông tin quan trọng mà họ cần để đưa ra quyết định chính xác cho những cá nhân dễ bị tổn thương về mặt y tế.

Chăm sóc tại nhà đúng kích thước

Các chuyên gia của chúng tôi đưa ra những đánh giá toàn diện với các khuyến nghị rõ ràng về cách chăm sóc phù hợp tại nhà.

Thiết bị phù hợp

Các chuyên gia của chúng tôi xác định các thiết bị thích hợp mà các thành viên của bạn cần để duy trì chức năng, giảm thiểu rủi ro và duy trì tính độc lập.

An toàn khi ở nhà

Các chuyên gia của chúng tôi xác định các sửa đổi nhà phù hợp và các biện pháp can thiệp an toàn chung cho các thành viên của bạn, cung cấp cho bạn thông tin để giảm thiểu rủi ro.

Sự rõ ràng của chuyên gia

Các chuyên gia được cấp phép, có chứng chỉ của chúng tôi đưa ra các khuyến nghị kịp thời, khách quan, rõ ràng