Hỗ trợ bạn có thể tin tưởng

Bộ phận CNTT của Periscope luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với thời gian phản hồi nhanh chóng và dịch vụ đặc biệt, giúp trải nghiệm trang web của bạn trở nên trơn tru và dễ dàng.

Nhân viên chương trình sức khỏe

Thật dễ dàng để thiết lập một vé! Đơn giản chỉ cần gửi email bằng nút bên dưới  nơi email của bạn sẽ được tự động chuyển đổi thành một vé.

Bác sĩ lâm sàng bằng kính tiềm vọng

Đăng nhập bên dưới để gửi một vé. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thiết lập tài khoản của mình hoặc chưa nhận được email kích hoạt, vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây .